Institut Kanser Negara

HMI Mart

HMI MART - Membeli Sambil Beramal

HMI Mart mengamalkan konsep perniagaan sosial iaitu bukan untuk meraih keuntungan semata-mata. Ini kerana sebahagian besar keuntungan akan disumbangkan kepada kakitangan dan pelanggan IKN yang yang kurang berkemampuan. Gerbang sedekah yang diuruskan oleh Kelab Seni dan Budaya Islam IKN (KESSENI) ini pada masa yang sama menyalurkan keuntungannya untuk mengisi Tabung Khairiat Kematian IKN. Tabung ini diwujudkan bertujuan membantu dan meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan untuk menguruskan jenazah ahli keluarga yang meninggal dunia di IKN.

**Penjualan produk HMI MART hanyalah untuk kakitangan dan pelanggan IKN di wad serta penduduk sekitar Putrajaya sahaja.

Scroll to Top