Institut Kanser Negara

Ikuti Kami

Alamat:

Institut Kanser Negara, Presint 7, 62250 Putrajaya

Tel:

03-88925555 (6211) /
012-5450084

Emel:

pimadya@nci.gov.my
uhei.ikn@gmail.com

Borang Soal Selidik

Ketua Jabatan/ Penyelia
(Diisi selepas 3 BULAN Pegawai Yang Dinilai (PYD) menghadiri kursus/latihan)

Bahagian A. Maklumat Kursus

*Kursus Generik adalah kursus-kursus yang umum dan sesuai mengikut profesyen dan gred pegawai.
**Kursus Fungsional adalah kursus-kursus yang spesifik berkaitan bidang tugas pegawai

Bahagian B. Maklumat Peserta

Bahagian C. Maklumat Ketua Jabatan/Penyelia

Bahagian D. Reaksi Ketua Jabatan/Penyelia Terhadap Pegawai Yang Dinilai (PYD)

skala

Selepas Pegawai Yang Dinilai (PYD) Menghadiri Kursus:

2. Kemahiran

3. Hasil Keseluruhan Kursus/Latihan

4. Sikap** (Jika Kursus Yang Dihadiri Oleh Pyd Berkaitan Dengan Perubahan Sikap)

Bahagian E : Ulasan Ketua Jabatan/Penyelia Terhadap PYD

Nota:

  • Ketua Jabatan/Penyelia perlu melaporkan prestasi sebenar 3 BULAN selepas PYD menghadiri
    kursus/latihan.
  • Pegawai yang dinilai dipohon untuk melampirkan bersama BUKU ATUR CARA KURSUS yang dihadiri
    bagi tujuan penilaian oleh ketua jabatan/penyelia.