Institut Kanser Negara

Visi, Misi & Objektif

OBJEKTIF

  1. Mewujudkan suasana hospital yang mesra ibadah kepada pesakit dengan menerapkan konsep ibadah kepada pesakit
  2. Menjelaskan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan ibadah pesakit
  3. Meningkatkan kemahiran anggota untuk menangani permasalahan ibadah
  4. Mengaplikasi sokongan kerohanian kepada pesakit
  5. Meningkatkan kefahaman dalam permasalahan fiqh perubatan
  6. Melatih pegawai perubatan dan jururawat dengan TOT Pengurusan Solat/Ibadah pesakit.

VISI

Menjadikan esok lebih baik dari hari ini.

mISI

Berusaha  mengintegrasikan rawatan fizikal, psikiologi, mental dan rohani.

Scroll to Top