Institut Kanser Negara

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan IKN HMI

Perkhidmatan Bermutu

Pelanggan akan diberikan Perkhidmatan Hal Ehwal Islam yang bermutu dan bersepadu mengikut keutamaan dan keperluan semasa.

Bersih & Selamat

Kemudahan yang selesa, bersih dan selamat disediakan.

Amanah

Setiap pelanggan diberi jaminan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi akan dipelihara.

Penerangan yang Jelas

Setiap pelanggan akan diberi penerangan mengenai perkhidmatan yang diberikan padanya secara berhikmah, teratur dan terancang merangkumi bidang akidah, ibadah, akhlak dan sosio budaya berlandaskan syariat Islam

Servis Profesional

Pelanggan akan disediakan pelbagai program dan akan dilayan dengan baik, profesional mengikut keutamaan serta mesra, bertimbang rasa, hormat, bersopan-santun, jujur dan ikhlas.

Scroll to Top